Blisko 85 milionów złotych na 47 projektów termomodernizacyjnych

Opublikowano: 12.10.2023

Dzięki środkom pochodzącym z Funduszy Europejskich w całej Małopolsce zostanie zrealizowanych łącznie 47 projektów związanych z głęboką modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. Promesy gwarantujące przyznanie dofinansowania wręczono beneficjentom podczas uroczystego spotkania w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Dofinansowanie ze środków europejskich pozwoli na przeprowadzenie w budynkach użyteczności publicznej szerokiego zakresu prac termomodernizacyjnych. Mowa tu m.in. o ocieplaniu obiektów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, montażu energooszczędnego oświetlenia, przebudowie systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniu nowoczesnych systemów zarządzania budynkami, czy instalacji technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Modernizacja energetyczna obejmie różnorodne budynki użyteczności publicznej m.in. szkoły, przedszkola i żłobki, świetlice, obiekty opieki zdrowotnej i administracji, remizy a także budynki wielofunkcyjne.

Dofinansowanie otrzymało łącznie 47 projektów: 44 w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – na łączną kwotę ok. 79,5 mln zł oraz 3 w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT) – na łączną kwotę ok. 5,3 mln zł.

Jak wyjaśnił marszałek Witold Kozłowski, kwota wsparcia przekazanego beneficjentom była kilkukrotnie zwiększana. Pierwotna kwota alokacji wynosiła nieco ponad 15 mln zł. Wobec skali zgłoszonych potrzeb, Zarząd Województwa Małopolskiego – chcąc umożliwić dofinansowanie jak największej liczby projektów – sukcesywnie zwiększał dofinansowanie, w miarę pojawiania się oszczędności i wolnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kiedy zaczynaliśmy, alokacja była na poziomie 15 mln zł. Wszyscy wiemy, że to są skomplikowane procesy. Ale żeby dojść z 15 milionów do 85 milionów, bo tyle na dziś wynosi alokacja – trzeba ogromnego zaangażowania intelektualnego i ogromnej pracy naszych pracowników. Wielokrotnie już dokonywaliśmy przekazywania środków finansowych, które w różny sposób znajdujemy, w różnych miejscach - między osiami - ale też w związku z różnicami kursów, bo to jest też bardzo ważny element tego całego procesu; jeżeli kurs idzie w górę, to mamy więcej środków finansowych do przekazania

marszałek Witold Kozłowski

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.