Nowy Europejski Bauhaus. Zgłoś swój projekt do konkursu!

Opublikowano: 23.10.2023

Do 10 listopada br. można przesyłać zgłoszenia do Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) 2024! Uhonorowanych zostanie 20 wzorowych inicjatyw, łączących zrównoważony rozwój, estetykę i integrację – podstawowe wartości NEB. Zwycięzcy otrzymają nawet 30 tys. EUR.

Komisja Europejska uruchomiła nabór zgłoszeń do 4. edycji konkursu Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu. W tej odsłonie, po raz pierwszy, oprócz państw członkowskich UE i Bałkanów Zachodnich przyjmowane będą także wnioski dotyczące projektów i koncepcji ukraińskich. Nagrody specjalne otrzymają projekty przyczyniające się do odbudowy Ukrainy zgodnie z wartościami NEB.

Kategorie

Nagrody za rok 2024 będą przyznane w tradycyjnych, czterech obszarach opierających się na osiach tematycznych transformacji, według których przebiega realizacja Nowego Europejskiego Bauhausu.

 1. Powrót do natury:
  projekty, które zbliżają jednostki i społeczności do natury, przyczyniają się do rewitalizacji naturalnych ekosystemów i zapobiegają utracie bioróżnorodności lub skłaniają do przemyślenia swego związku z naturą z perspektywy stawiającej w centrum życie, a nie człowieka.
   
 2. Odzyskanie poczucia przynależności:
  projekty, które przyczyniają się do budowania poczucia przynależności, „ducha” lub „znaczenia” miejsc, społeczności (w których jednostki należą do grupy) lub dóbr i w ramach których docenia się różnorodność. 
   
 3. Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują:
  projekty, które przyczyniają się do zaspokajania potrzeb terytoriów, społeczności i jednostek wymagających szczególnej i pilnej uwagi ze względu na specyficzne cechy ekonomiczne, społeczne lub fizyczne.
 4. Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia:
  projekty, które przyczyniają się do transformacji ekosystemów przemysłowych w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk zgodnych z zasadą obiegu zamkniętego, z uwzględnieniem odpowiednich aspektów społecznych. 

Każda z powyższych kategorii obejmuje dwie konkurencje:

•    Konkurencja A - Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu:
dotyczy już opracowanych i ukończonych projektów, w których uzyskano wyraźne, pozytywne rezultaty,

•    Konkurencja B - Wschodzące Gwiazdy nowego europejskiego Bauhausu:
dotyczy koncepcji przedstawianych przez młodych twórców w wieku do 30 lat. Koncepcje te mogą znajdować się na różnych etapach rozwoju, począwszy od pomysłu wraz z konkretnym planem po etap prototypu.

Nagrody

W 2024 r. nagrodzonych zostanie 20 zwycięzców, którym będą przyznane nagrody pieniężne o wartości do 30,000 EUR, a także pakiet komunikacyjny, który pomoże im w dalszym rozwijaniu oraz promowaniu ich projektów i koncepcji. Triumfatorów poznamy podczas festiwalu Nowego Europejskiego Bauhausu, który odbędzie się w Brukseli w dniach 17-21 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 listopada 2024 r. o godz. 19:00. Wnioskodawcy wszystkich narodowości i pochodzenia kwalifikują się, jeżeli ich koncepcje i projekty są realizowane na terenie Unii Europejskiej, na Bałkanach Zachodnich lub w Ukrainie. Wnioski należy składać za pośrednictwem oficjalnej platformy konkursu Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu.

W konkurencji A mogą startować osoby fizyczne lub organizacje (organy administracji terytorialnej, autorzy lub organizatorzy projektów itp.). W przypadku konkurencji B mogą to być osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, które w momencie zakończenia naboru (10.11.2024) nie skończyły 30 lat.

Szczegóły dotyczące procesu zgłaszania wniosków opisuje przewodnik dla aplikujących, dostępny we wszystkich językach UE, języku ukraińskim oraz językach krajów Bałkanów Zachodnich.

Nowy Europejski Bauhuas

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) jest horyzontalnym projektem ekologiczno-gospodarczo-kulturalnym, zainicjowanym przez Ursulę von der Leyen, Przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jego celem jest zintegrowanie takich dziedzin jak architektura, design, sztuka i zrównoważony rozwój.

Więcej informacji o konkursie
Festiwal Nowego Europejskiego Bauhausu

Strona internetowa Nowego Europejskiego Bauhausu
Komunikat Komisji w sprawie Nowego Europejskiego Bauhausu