Odwołanie szkolenia - Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ B Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej

Opublikowano: 16.11.2023

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działania 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ B Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub bezpośredniego z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce.

https://fundusze.malopolska.pl/wydarzenia/3885-szkolenie-dla-wnioskodawcow-dzialanie-214-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-typ-b 

Za utrudnienia przepraszamy.