Fundusze Europejskie wspierają strażaków ochotników

Opublikowano: 07.12.2023

W środę 6 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się uroczyste przekazanie 47 lekkich samochodów dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach dofinasowanego z Funduszy Europejskich programu „Bezpieczna Małopolska”. W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka.

Jednostki OSP to ważny element systemu bezpieczeństwa publicznego Polski, w tym naszego regionu. Trudno sobie wyobrazić nasze życie, gdyby nie stała gotowość strażaków ochotników do niesienia pomocy, kiedy pojawia się żywioł ognia, dochodzi do wypadków komunikacyjnych, katastrof, czy klęsk żywiołowych. Dlatego tak istotnym elementem aktywności samorządu województwa jest nieustanne wspieranie jednostek OSP poprzez zakup specjalistycznego sprzętu czy nowych samochodów. Nie byłoby to możliwe bez pokaźnego wsparcia środków unijnych.

Spotykamy się dzisiaj, aby uroczyście przekazać przedstawicielom kilkudziesięciu gmin – beneficjentom ogłoszonego w ubiegłym roku konkursu – nowoczesne samochody, które trafią do strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niech ten sprzęt jak najlepiej służy strażakom ochotnikom oraz wszystkim mieszkańcom

marszałek Witold Kozłowski

- mówił marszałek Witold Kozłowski

Jako marszałek województwa małopolskiego, chcę zapewnić, że troska o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz przybywających do nas tak licznie turystów, jest jednym z priorytetów w działaniach podejmowanych przez samorząd województwa. Dlatego chcemy w przyszłości nie tylko kontynuować, ale i rozwijać projekty i działania związane, także ze wsparciem małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

– dodał gospodarz regionu

Dziękuję Panu Generałowi za wzorową współpracę samorządu województwa z Państwową Strażą Pożarną. Dziękuję za współpracę ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, Wasze podpowiedzi są bardzo cenne, aby pomoc była jak najbardziej celowa i skuteczna. Dziękuję także samorządom, z którymi tworzymy synergię, w wielu wspólnych projektach

marszałek Witold Kozłowski

- mówił marszałek Kozłowski

Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski, codzienna praca, którą wykonują strażacy-ochotnicy obciążona jest dużym ryzykiem. - Wspieramy maksymalnie wszystkie służby ratownicze w Małopolsce, z dużym akcentem właśnie na Ochotnicze Straże Pożarne. Podczas wizyt w remizach widzimy jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się wyposażenie w OSP. Mamy ogromną satysfakcję, że nasza praca ma sens

– mówił marszałek

O bezpieczeństwo Małopolan dba ponad 1400 ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej, z którymi związanych jest ponad 40 tysięcy osób. Wszyscy doceniamy strażackie powołanie, gotowość do niesienia pomocy oraz gotowość do ryzykowania zdrowia i życia w czasie prowadzonych akcji ratowniczych. To właśnie w małopolskich OSP jest siła. Wasza służba jest bardzo ważna dla naszego regionu

Wicemarszałek Łukasz Smółka

- zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Bez nowoczesnego sprzętu pokonanie kilkudziesięciu kilometrów wydłużałoby się o cenne minuty, często decydujące o ludzkim życiu czy mieniu. Nowe samochody służyć będą do prowadzenia akcji ratowniczych m.in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków drogowych, powodzi, nawałnic, awaryjnego odblokowywania wejść, czy też gaszenia mniejszych pożarów.

Zakup pojazdów został współfinansowany w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Całkowity koszt tego projektu to ponad 13 milionów złotych, z czego 85%, czyli ponad 11 milionów, to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 10%, czyli ponad milion złotych pochodzi z budżetu państwa, a pozostała kwota – około 650 tysięcy złotych – to wkład własny partnerów projektu.

Samochody na podwoziu Renault Master posiadają napęd 4x2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l, linią szybkiego natarcia o długości 50 m, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym, kabiną czterodrzwiową - jednomodułową, kontenerową, przystosowane do przewozu minimum 5 ratowników.

Pojazdy są wyposażone w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny.

Lista Gmin i Jednostek OSP, do których trafią nowe samochody:

1.    Gmina Andrychów - OSP Inwałd
2.    Gmina Kozłów - OSP Kozłów
3.    Gmina Dobczyce - OSP Dobczyce
4.    Gmina Chełmiec - OSP Krasne Potockie
5.    Gmina Niepołomice - OSP Zagórze
6.    Gmina Chełmek - OSP Chełmek
7.    Gmina Olkusz - OSP Gorenice
8.    Gmina Brzeźnica - OSP Marcyporęba
9.    Gmina Biecz - OSP Libusza
10.    Gmina Poronin - OSP Murzasichle
11.    Gmina Gnojnik - OSP Biesiadki
12.    Gmina Krynica-Zdrój - OSP Berest
13.    Gmina Tuchów - OSP Burzyn
14.    Gmina Łapsze Niżne - OSP Frydman
15.    Gmina Wietrzychowice - OSP Jadowniki Mokre
16.    Gmina Dębno - OSP Perła
17.    Gmina Rzepiennik Strzyżewski - OSP Rzepiennik Biskupi
18.    Gmina Bochnia - OSP Moszczenica
19.    Gmina Gołcza - OSP Trzebienice
20.    Gmina Liszki - OSP Piekary
21.    Gmina Zabierzów - OSP Bolechowice
22.    Gmina Gorlice - OSP Klęczany
23.    Gmina Koniusza - OSP Polekarcice
24.    Gmina Kamionka Wielka - OSP Mszalnica
25.    Gmina Lipnica Murowana - OSP Borówna
26.    Gmina Korzenna - OSP Wojnarowa
27.    Gmina Lipinki - OSP Pagorzyna
28.    Gmina Krzeszowice - OSP Żbik
29.    Gmina Mogilany - OSP Konary
30.    Gmina Brzesko - OSP Wokowice
31.    Gmina Tomice - OSP Witanowice
32.    Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - OSP Igołomia-Zofipole
33.    Gmina Bukowno - OSP Bukowno-Bór
34.    Gmina Raciechowice - OSP Czasław
35.    Gmina Gdów - OSP Wieniec
36.    Gmina Szczurowa - OSP Strzelce Wielkie
37.    Gmina Rzezawa - OSP Borek
38.    Gmina Proszowice - OSP Teresin
39.    Gmina Wielka Wieś - OSP Tomaszowice
40.    Gmina Bolesław - OSP Krzykawa
41.    Gmina Drwinia - OSP Wola Drwińska
42.    Gmina Tokarnia - OSP Skomielna Czarna
43.    Gmina Wolbrom - OSP Zasępiec
44.    Gmina Iwanowice - OSP Zalesie
45.    Gmina Nowe Brzesko - OSP Majkowice
46.    Gmina Michałowice - OSP Raciborowice
47.    Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - OSP Czulice

Warto dodać, że ostatni zakup samochodów dla małopolskich jednostek OSP prowadzony był w latach 2015-2017, wtedy w ramach unijnego projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” 34 gminy doposażono w samochody ratowniczo-gaśnicze typu średniego. Ponadto małopolscy druhowie, ochotnicy otrzymali funduszowe wsparcie w formie dofinansowania do zakupu sprzętu oraz remontów remiz.