Zmiana Regulaminu wyboru projektów dla Działania 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach FEM 2021-2027

Opublikowano: 18.06.2024

W dniu 18 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1287/24 (.pdf, 351 KB) w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów dla Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, 
typ projektu A Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach FEM 2021-2027.
Wprowadzona zmiana dot. wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów do 16 września 2024 r.