Zmiana terminu naboru dla Działania 6.22

Opublikowano: 03.07.2024

Informujemy o zmianie terminu naboru w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027:

Działanie 6.22 Wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w regionie – RLKS, typ projektu: E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD.

Uzasadnienie: W związku z trwającymi pracami nad dokumentacją dotyczącą wyboru projektów rozpoczęcie naboru planowane na 15 lipca 2024 r. rozpocznie się w terminie późniejszym, szczegółowa data zostanie wskazana w najbliższym czasie.