Szkolenie Działanie 2.5, 16.01.2024: Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Sorry… This form is closed to new submissions.