Działanie 8.2 Edukacja dla transformacji Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działania 8.2 Edukacja dla Transformacji, Typ A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.
Spis treści

Wyniki oceny

Lista złożonych wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.2 Edukacja dla transformacji, Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab - nr FEMP.08.02-IP.01-008/23.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr FEMP.08.02-IP.01-008/23 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi 9 737 198,07 PLN, co stanowi 100 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

pdf

376.17 KB

Obowiązujący od
14.09.2023

Informacja na temat projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr FEMP.08.02-IP.01-008/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działania 8.2 Edukacja dla transformacji, Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 grudnia 2023 roku Uchwałą nr 2433/23 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr FEMP.08.02-IP.01-008/23.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w piśmie do Wnioskodawcy wskazanego na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr FEMP.08.02-IP.01-008/23.
 

pdf

394.54 KB

Obowiązujący od
12.12.2023
Komisją Oceny Projektów

pdf

369.04 KB

Obowiązujący od
12.12.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

Możliwe będzie tworzenie oraz rozwój innowacyjnych pracowni/otwartych laboratoriów typu fablab. Będą to kreatywne przestrzenie, dostępne dla osób indywidualnych, szkół i placówek oświatowych, jak i przedstawicieli instytucji rozwojowych i edukacyjnych z regionu. Należy skoncentrować się na organizacji przestrzeni, w której innowatorzy, studenci, uczniowie, mieszkańcy terenu Małopolski Zachodniej, otrzymają wsparcie w zakresie podnoszenia umiejętności i zdobywania wiedzy, w szczególności w  zakresie: prototypowania, modelowania (eksperymentowania), dostępu do: wiedzy, know – how, parku maszynowego/urządzeń, a także  nabywania umiejętności związanych z branżami zielonymi/kompetencjami zielonymi oraz dobrymi praktykami klimatycznymi. Obszarem zainteresowania w tworzonych przestrzeniach powinny być technologie ograniczające wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. 

W szczególności możliwe będzie: 

 1. rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja przestrzeni typu fablab (z wyłączeniem budowy nowych budynków), 

 1. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, 

 1. przygotowywanie oferty edukacyjnej, organizacja spotkań, eventów, szkoleń, warsztatów, usług doradczych itp. w tych przestrzeniach, w tym w szczególności w obszarach zielonych kompetencji, 

 1. działania promocyjne i informacyjne dotyczące działalności wspieranych przestrzeni, w tym działania upowszechniające rozwiązania mające pozytywny wpływ na klimat.  

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie 

 1. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.5 Regulaminu wyboru projektów. 

Jak przygotować wniosek?

1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. 

2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek. 

3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru. 

4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek. 

5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji.

Jak składać wniosek

Online

Poprzez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl .

Wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie w terminie od 30 czerwca 2023 r. do 13 września 2023 r. do godz. 15:00

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

69 strony

1.05 MB

Obowiązujący od
02.08.2023

pdf

44 strony

869.43 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

16 strony

494.46 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

91 strony

1.36 MB

Obowiązujący od
27.06.2023

xls

250 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

xlsx

43.25 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

13 strony

474.97 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

57 strony

839.46 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

12 strony

399.12 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

1 strony

612.49 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

2 strony

380.44 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

21 strony

574.59 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

12 strony

525.42 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

10 strony

880.49 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

3 strony

201.91 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

3 strony

428.6 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

3 strony

381.37 KB

Obowiązujący od
02.08.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

90%

Pula środków na nabór

9 737 580,80 PLN

Data naboru

Start

30.06.2023

Koniec

13.09.2023

Termin rozstrzygnięcia

grudzień 2023
Powiadom o wynikach
Organizator naboru:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu:
Barbara Barwacz Mikuła
bbmikula@mcp.malopolska.pl
Anna Krzystanek
akrzystanek@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.08.02-IP.01-008/23