1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.1 typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem.
Spis treści

Wyniki oceny

Lista złożonych wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem.

W okresie trwania naboru nr FEMP.01.01-IP.01-014/23 zarejestrowano 76 wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania: 292 307 859,78 zł. Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na nabór: 254,27 %

Poniżej link do listy zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

Lista z wynikami oceny formalnej I stopnia

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu oceny formalnej I stopnia projektów złożonych w naborze nr FEMP.01.01-IP.01-014/23  w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem, Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Ocenie formalnej I stopnia podlegało 76 wniosków. Pozytywną ocenę formalną I stopnia uzyskało 76 wniosków.

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • partnerstwa
 • przedsiębiorstwa

O dofinansowanie projektu w naborze mogą ubiegać się:

 • MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
 • konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
 • konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów: organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, ośrodków innowacji reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps.

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Badania i rozwój

Duże przedsiębiorstwa, Konsorcja naukowo-przemysłowe, MŚP 

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć kompleksowych obejmujących łącznie komponenty: 

a) komponent B+R - prace B+R na rzecz przedsiębiorstw, tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych;  

b) komponent wdrożeniowy - wdrożenie wyników prac B+R, tj. wsparcie przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, zrealizowanych w komponencie wskazanym w lit. a), do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w komponencie B+R.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie 
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą Załącznik nr 3a do Regulaminu wyboru projektów. 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. 
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek. 
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru. 
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek. 
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z...

Jak składać wniosek

Online
 
 

Poprzez system IGA kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie .

Wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie w terminie od 31 lipca 2023 r. do 17 października 2023 r. do godz. 15:00

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Dokumenty

pdf

67 strony

16.59 MB

Obowiązujący od
13.09.2023

pdf

2 strony

376.21 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

37 strony

675.25 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

9 strony

507.71 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

xlsx

128.93 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

xlsx

136.12 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

docx

66.82 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

xlsx

116.09 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

xlsx

65.19 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

docx

69.45 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

39 strony

1.04 MB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

4 strony

418.9 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

3 strony

629.53 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

11 strony

706.51 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

99 strony

5.38 MB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

10 strony

880.59 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

2 strony

199.9 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

3 strony

428.67 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Pula środków na nabór

114 957 500,00 PLN.

Data naboru

Start

31.07.2023

Koniec

17.10.2023

Termin rozstrzygnięcia

Luty 2024
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Komunikacji
Info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.01.01-IP.01-014/23