Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, Typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.11. Wsparcie kształcenia zawodowego.
Spis treści

Wyniki oceny

Lista złożonych wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenie zawodowego, Typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego – nr FEMP.06.11-IP.01-021/23.
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr FEMP.06.11-IP.01-021/23 wpłynęło 23 wnioski o dofinansowanie projektu.
Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 103 321 551,55 PLN, co stanowi 201,81% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 
 

pdf

3 strony

415.87 KB

Obowiązujący od
01.02.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa

SPOSÓB WYBORU PROJEKTÓW

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach działania przewidziano wsparcie polegające na rozwijaniu oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzeniu i rozwoju Centrów Kompetencji Zawodowych (rozumianych jako CKZiU, o którym mowa w art. 93 ustawy Prawo oświatowe lub inny zespół tworzony przez szkoły/placówki analogiczne jak CKZiU oraz realizujący jego zadania) obligatoryjnie poprzez:

 • realizację kursów prowadzących do uzyskania przez uczniów uprawnień i kwalifikacji zawodowych, w tym w szczególności w zakresie gospodarki zielonej,
 • współpracę szkół i placówek ze środowiskiem pracodawców w szczególności kształcenie praktyczne w miejscu pracy tj. staże uczniowskie/inne staże lub praktyki zawodowe u pracodawców (nie powinna być to jednak jedyna forma współpracy).

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jakie dokumenty przygotować

1. Wniosek o dofinansowanie

2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów.

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym. 

Jak składać wniosek

Online
Wnioski składane online przez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl  do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
Wnioski należy składać od 26.10.2023 r. do 31.01.2024 r. do godz. 15:00.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

1.02 MB

Obowiązujący od
28.11.2023

pdf

645.89 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

515.74 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

579.19 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

3.32 MB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

2.95 MB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

1.05 MB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

598.01 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

435.65 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

pdf

411.52 KB

Obowiązujący od
26.10.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90%

Pula środków na nabór

51 197 184,00 PLN

Data naboru

Start

26.10.2023

Koniec

31.01.2024

Termin rozstrzygnięcia

maj 2024
Powiadom o wynikach
INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Punkty informacyjne
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.11-IP.01-021/23