Działanie 7.6 RLKS - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich, typ projektu E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 7 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, Działanie 7.6 RLKS - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich, typ projektu: E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Lokalna Grupa Działania (LGD)

O dofinansowanie projektu może ubiegać się wnioskodawca, który znajduje się na Liście ocenionych i wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność złożonych przez lokalne grupy działania - LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie małopolskim – tj. zgodnie z załącznikiem  do Uchwały nr 58/2023 Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 6 grudnia 2023 r. uchwała nr 58/2023 i podpisał umowę ramową oraz umowa ramowa nie została rozwiązana na dzień złożenia wniosku. Powyższy warunek musi być spełniony również na dzień podpisania umowy w ramach przedmiotowego naboru.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Usługi publiczne

Nabór obejmuje typ projektów:

E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD

Celem przedmiotowego postępowania jest wsparcie LGD w  zarządzaniu LSR – KZL, w zakresie:

 • bieżącego funkcjonowania LGD zapewniającego sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w zakresie wdrażania działania 7.6 RLKS - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich – typ projektu A-D,
 • prowadzenia działań wspierających podmioty ubiegające się wsparcie finansowe oraz rozliczające wsparcie w ramach działania 7.6 RLKS - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich – typ projektu A-D (EFRR) przewidziane do realizacji w ramach KWL. Wsparcie obejmuje również zadania związane z monitorowaniem, ewaluacją i animacją prowadzoną przez LGD. 

Wsparciem objęte zostaną zadania (element obowiązkowy w projekcie) obejmujące:

 1. Zatrudnienie pracowników i ponoszenia kosztów ich zatrudnienia;
 2. Funkcjonowanie biura LGD w zakresie związanym z wdrażaniem działania 7.6 RLKS - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich;
 3. Aktywizację mieszkańców i innych podmiotów z obszaru objętego LSR związanej z realizacją LSR w zakresie wdrażania działania 7.6 RLKS - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich – typ projektu  A-D;

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla działania 7.6 RLKS - wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich, typ projektu E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • -Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy 
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie dla działania 7.6 RLKS - wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich, typ projektu E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;
 4. Zapoznaj się z...

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Zapoznaj się Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dla działania 7.6 RLKS - wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich, typ projektu E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 5. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 6. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu, przyjęty Uchwałą Nr 1291/24 ZWM z dnia 18 czerwca 2024 r., stanowi załączniki nr 4 do Regulaminu.

Dokumenty

pdf

40 strony

357.12 KB

Obowiązujący od
20.06.2024

pdf

21 strony

181.9 KB

Obowiązujący od
20.06.2024

pdf

1 strony

59.35 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
20.06.2024

pdf

1 strony

59.61 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
20.06.2024

pdf

1 strony

59.67 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
20.06.2024

pdf

1 strony

59.48 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
20.06.2024

pdf

1 strony

59.69 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
20.06.2024

zip

1.25 MB

Obowiązujący od
20.06.2024

pdf

8 strony

185.38 KB

Obowiązujący od
20.06.2024

pdf

4 strony

78.52 KB

Obowiązujący od
20.06.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

12 993 900,00 zł

Data naboru

Start

24.06.2024

Koniec

20.12.2024

Termin rozstrzygnięcia

I kwartał 2025
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają pracownicy Departament FE - Zespół ds. Zarządzania RLKS oraz KSOW, w godzinach pracy: pon. – pt. 8:00 – 18:00:
Pani Anna Bielak
Anna.Bielak@umwm.malopolska.pl
Pani Danuta Filipczyk-Smaś
Danuta.Filipczyk-Smas@umwm.malopolska.pl
Pan Michał Bartyzel
Michal.Bartyzel@umwm.malopolska.pl
Pan Paweł Grela
Pawel.Grela@umwm.malopolska.pl
Pan Michał Dardziński
Michal.Dardzinski@umwm.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.07.06-IZ.00-053/24