Działanie 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego - ZIT, typ C. Dwujęzyczny maluch

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego – ZIT, Typ C. Dwujęzyczny maluch
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

W ramach naboru o dofinasowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty znajdujące się na liście projektów ujętej w strategii ZIT lub liście projektów wynikającej z porozumienia terytorialnego. Warunkiem ubiegania się o środki FEM 2021-2027 na projekty ujęte na liście projektów będzie pozytywne zaopiniowanie strategii terytorialnej przez IZ FEM 2021-2027

Sposób wyboru projektu

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

Wsparcie w tym działaniu ukierunkowane jest na wsparcie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach, i prowadzić powinno do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej. 

Podejmowane będą działania mające na celu wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w małopolskich OWP. Celem realizowanych projektów będzie wzrost umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim. Wsparcie w tym zakresie dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb dzieci.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 27.06.2024 r. do 20.09.2024 r. do godz. 15:00.

Przydatne wskazówki

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny.

Dokumenty

pdf

79 strony

1.32 MB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

23 strony

612.47 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

16 strony

499.99 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

96 strony

1.36 MB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

13 strony

564.92 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

61 strony

1.02 MB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

54 strony

740.68 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

23 strony

554.13 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

3 strony

211.1 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

pdf

3 strony

419.74 KB

Obowiązujący od
26.06.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90%

Pula środków na nabór

7 292 196,45 PLN

Data naboru

Start

27.06.2024

Koniec

20.09.2024

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.29-IP.01-050/24