Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 4283 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Bezpłatne wrześniowe konsultacje dla mieszkańców subregionu podhalańskiego

Wiadomości, , 16.09.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 osi priorytetowej

Wiadomości, , 16.09.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Dzień Otwarty projektu "Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza”

Wiadomości, , 16.09.2019
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Upraszczamy system realizacji projektów unijnych

Wiadomości, , 13.09.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.05.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 sierpnia 2019 r.

Wiadomości, , 12.09.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki naboru - Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.04.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Fundusze Europejskie są dobre na jesień

Wiadomości, , 11.09.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Wiadomości, , 11.09.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny merytorycznej - Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 24.09.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wystawa „Fundusze Europejskie są dobre dla Ciebie” odwiedza kolejne miasto Małopolski

Wiadomości, , 09.09.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego