szkolenie

Szkolenie dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza typ projektu: B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach

Opublikowano: 01.08.2023

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń.

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza typ projektu: B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).
W ramach działania możliwe będzie finansowanie funkcjonowania ekodoradców w gminach.

Szkolenie odbędzie się 13 września 2023 r. w godz. 10:00-14:30 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy (Brak miejsc na szkolenie).

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 2.5, w tym:

  • zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
  • zasady kwalifikowalności wydatków
  • kryteria oceny projektów
  • proces rejestracji wniosku w systemie IGA
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

64.87 KB

Obowiązujący od
13.09.2023
, - |
Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Kwalifikowalność wydatków i kontrola

Ochrona środowiska

Gdzie
Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska