szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 6.16 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Opublikowano: 22.11.2023

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów z wyjątkiem osób fizycznych i JST w ZIT.

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.16 Aktywizacja społeczno-zawodowa w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach naboru możliwa będzie realizacja dwóch typów projektu: 
A: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo oraz
B: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 1 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 6.16, w tym:

  • zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
  • zasady kwalifikowalności wydatków
  • kryteria oceny projektów 
  • proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

1 strony

453.04 KB

Obowiązujący od
22.11.2023
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72 B, (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Główny Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72 B, (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106
30-552 Kraków
Polska