szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Opublikowano: 29.11.2023

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do administracji publicznej, instytucji nauki i edukacji, instytucji wspierających biznes, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach działania możliwe będzie finansowanie wsparcia w rozwoju oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzeniu i rozwoju Centrów Kompetencji Zawodowych. Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 5 stycznia 2024 r. do godz. 12:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 6.11, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.
 

Program

pdf

1 strony

435.41 KB

Obowiązujący od
29.11.2023
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska