Wykaz przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej pozytywnie zaopiniowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Opublikowano: 11.03.2024
Typ dokumentu
lista projektów

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego, w programie regionalnym organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, z udziałem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4 do Kontraktu.