Weź udział w konsultacjach programu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowano: 12.01.2022

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin konsultacji

Konsultacje trwają od 12 stycznia 2022 r. do 1 lutego 2022 r.

Weź udział w konsultacjach

Uwagi i wnioski można składać wypełniając 

 

Wypełniony formularz prosimy przekazywać:

 

  • elektronicznie na adres: program2027@umwm.malopolska.pl z dopiskiem "Konsultacje SOOS programu regionalnego 2021-2027"
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72a, 30-552 Kraków z dopiskiem "Konsultacje SOOS programu regionalnego 2021-2027"
  • ustnie do protokołu w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72a, pok. 310, w godzinach 8-16. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Czekamy na Wasze opinie!

Dokumenty