Działanie 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8, Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy.
Spis treści

Wyniki oceny

Lista złożonych wniosków

W odpowiedzi na nabór wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektów.
Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 183 867 469,54 zł. 

pdf

1 strony

126.67 KB

Obowiązujący od
16.08.2023

pdf

3 strony

140.59 KB

Obowiązujący od
10.10.2023

pdf

5 strony

338.93 KB

Obowiązujący od
07.11.2023
Komisją Oceny Projektów

pdf

111.8 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • administracja publiczna,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne.
   

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Rynek pracy i osoby bezrobotne
 • Zakładanie firmy

Realizowane będą kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy podejmowane na obszarze Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego). 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – załącznik nr 11 do Regulaminu
   

Jak przygotować wniosek?

Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.
Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru.
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek

 
Online

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.


Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego naboru.
2.    Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym.
3.    Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.

Dokumenty

pdf

67 strony

591.21 KB

Obowiązujący od
25.07.2023

pdf

32 strony

365.24 KB

Obowiązujący od
28.06.2023

pdf

15 strony

239.83 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

9 strony

419.54 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

17 strony

253.05 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

2 strony

129.87 KB

Obowiązujący od
28.06.2023

pdf

87 strony

1.52 MB

Obowiązujący od
25.07.2023

pdf

80 strony

898.5 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

77 strony

1.27 MB

Obowiązujący od
25.07.2023

pdf

6 strony

181.42 KB

Obowiązujący od
28.06.2023

pdf

1 strony

94.46 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

10 strony

197.74 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

30 strony

341.48 KB

Obowiązujący od
27.06.2023

pdf

6 strony

162.09 KB

Obowiązujący od
25.07.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

87 367 700,00 PLN

Data naboru

Start

28.06.2023

Koniec

16.08.2023

Termin rozstrzygnięcia

październik 2023 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu:
Anna Wrona
anna.wrona@wup-krakow.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.08.01-IP.02-009/23