10.1 Wsparcie wdrażania programu z EFRR

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłosił nabór projektów dla priorytetu 10 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 10.1. Wsparcie wdrażania Programu z EFRR, z terminem składania wniosków od 27.09.2023 do 04.10.2023 r.
Spis treści

Wyniki oceny

Wyniki oceny

W dniu 04.10.2023 r zakończyła się ocena w ramach powyższego naboru nr FEMP.10.01-IZ.00-020/23. Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, informuje, że w ramach naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie: 

1. Wnioskodawca – Wojewódzki Urząd Pracy – tytuł projektu - Działalność Instytucji Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w roku 2023 - Pomoc Techniczna. – całkowita wartość wartość projektu - 8 640 000,00 zł,

2. Wnioskodawca – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – tytuł projektu - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w roku 2023 – Pomoc Techniczna – całkowita wartość projektu - 34 144 205,00 zł,

3. Wnioskodawca - Zarząd Województwa Małopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)  - tytuł projektu - Działalność informacyjno-promocyjna Instytucji Zarządzającej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w roku 2023 – Pomoc Techniczna – całkowita wartość projektu - 5 635 559,00 zł.

PDF

553.62 KB

Obowiązujący od
04.10.2023
Komisją Oceny Projektów

pdf

179.4 KB

Obowiązujący od
04.10.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie). 

Rodzaj pomocy

  • niekonkurencyjny

Na co

  • Usługi publiczne

Wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

1.    Wniosek o dofinansowanie
2.    Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

 

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów
2.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów
3.    Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z pomocy technicznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

 

Jak składać wniosek

Poprzez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl

Dokumenty

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

41 881 000,00 zł

Data naboru

Start

27.09.2023

Koniec

04.10.2023

Termin rozstrzygnięcia

Październik 2023 r.
Powiadom o wynikach
Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72A
30-552 Kraków
Polska
Kontakt:
Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich
sekretariat.mw@umwm.malopolska.pl
FEMP.10.01-IZ.00-020/23