Działanie 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji, typ projektu A oraz typ projektu B

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji, typ projektu A Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB, typ projektu B Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazach: GESUT (Geodezyjna Sieć Uzbrojenia Terenu), BDOT500.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna
  • jednostki samorządu terytorialnego

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:
1)    Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

  • Badania i rozwój

Do wsparcia w ramach Działania 1.7 planowane są projekty dotyczące uzupełnienia rejestrów publicznych (baz danych) zasobów geodezyjnych, w zakresie, jaki umożliwi wykorzystanie wdrożonych już e-usług z obszaru informacji przestrzennej, podniesienie ich poziomu dojrzałości oraz zapewnienie ich świadczenia dla obszaru całego województwa małopolskiego, co zapewni rozwój i upowszechnienie administracji elektronicznej, a w szczególności dostęp do tych danych na potrzeby realizacji zadań samorządu województwa.

Wsparcie obejmie cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującymi modelami pojęciowymi i kompletnych obszarowo zbiorów danych przestrzennych w poniższych bazach danych:

-  Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB),

-  Geodezyjna Sieć Uzbrojenia Terenu (GESUT),

-  Baza Obiektów Topograficznych (BDOT500).

Nabór obejmuje typy projektów:

Typ projektu A. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków), 

Typ projektu B. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazach: GESUT (Geodezyjna Sieć Uzbrojenia Terenu), BDOT500 (Baza Obiektów Topograficznych).

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-   Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-   Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-   Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji

Jak przygotować wniosek?

1.  Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.  Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
3.  Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
4.  Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.  Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

  1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
  3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
  4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Pytania i odpowiedzi

pdf

733.55 KB

Obowiązujący od
25.01.2024

Dokumenty

pdf

47 strony

913.18 KB

Obowiązujący od
16.01.2024

pdf

42 strony

567.09 KB

Obowiązujący od
29.11.2023

pdf

6 strony

767.39 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
29.11.2023

zip

1.39 MB

Obowiązujący od
29.11.2023

pdf

8 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
29.11.2023

pdf

5 strony

427.73 KB

Obowiązujący od
29.11.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

97 772 400,00 zł

Data naboru

Start

30.11.2023

Koniec

02.04.2024

Termin rozstrzygnięcia

wrzesień 2024
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.01.07-IZ.00-12-037/23