Działanie 5.7 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej - ZIT, typu projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działania 5.7 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej - ZIT, typu projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe, (tryb niekonkurencyjny)
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa

•    Nabór wniosków dotyczy projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, ocenianych w Instytucji Zarządzającej. Nabór wniosków dotyczy Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działania 5.7 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej - ZIT, typu projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

•    W ramach działania wspierana będzie interwencja związana z wykorzystaniem instrumentu terytorialnego ZIT. O dofinasowanie mogą ubiegać się wyłącznie projekty znajdujące się na liście projektów ujętej w strategii ZIT lub porozumienia terytorialnego – pozytywnie zaopiniowanej przez IZ.

•    Projekt składany w ramach naboru musi być zgodny z zapisami FEM 2021-2027, SzOP FEM 2021-2027 oraz z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – w obrębie Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działania 5.7 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej - ZIT, typu projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe (tryb niekonkurencyjny).

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny oraz Załączniku do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie”.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego, Załączników do ogłoszenia oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 • Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.  Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.  Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów 
3.  Zapoznaj się z Załącznikiem do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie” – poznaj założenia naboru;
4.  Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku  oraz Instrukcję przygotowania wniosku o dofinansowanie w Systemie IGA – które zawierają wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacji, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
...

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

54 strony

776.72 KB

Obowiązujący od
05.06.2024

pdf

6 strony

662.67 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
05.06.2024

pdf

5 strony

423.14 KB

Obowiązujący od
05.06.2024

pdf

3 strony

618.04 KB

Obowiązujący od
05.06.2024

pdf

2 strony

603.83 KB

Obowiązujący od
05.06.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

92%

Pula środków na nabór

30 692 177,00 zł

Data naboru

Start

05.06.2024

Koniec

27.08.2024

Termin rozstrzygnięcia

styczeń 2025 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.05.07-IZ.00-052/24