Systemy informatyczne

IGA

Do aplikowania o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 służy system IGA. Jest to Internetowy Generator Aplikacyjny wspomagający proces wyboru projektów i kontraktacji, który zapewni obsługę procesu aplikowania i wdrażania projektu w formie elektronicznej.

Dostęp do systemu IGA

CST2021

Centralny System Teleinformatyczny został utworzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W skład CST2021 wchodzi kilka aplikacji w tym SL2021, który umożliwia obsługę procesu rozliczania i kontroli projektu w formie elektronicznej. Umożliwia ona także pełną komunikację pomiędzy beneficjentem a instytucją nadzorującą realizację projektu.

Dostęp do CST2021

SM EFS

System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego+ to kolejna aplikacja CST2021 służąca do procesu monitorowania podmiotów i uczestników projektów dla perspektywy finansowej 2021-2027

Dostęp do SM EFS

Baza Konkurencyjności

Baza Konkurencyjności - BK2021 to aplikacja wspierająca beneficjentów w realizacji zasady konkurencyjności (rejestracja ogłoszeń oraz zbieranie ofert).

Dostęp do BK2021

Dokumenty

pdf

14 strony

696.17 KB

pdf

17 strony

1.02 MB

pdf

5 strony

516.72 KB

Obowiązujący od
10.01.2024

pdf

105 strony

2.79 MB

Obowiązujący od
09.08.2023

pdf

11 strony

1.13 MB

Obowiązujący od
09.08.2023

pdf

97 strony

4.94 MB

Obowiązujący od
09.08.2023