Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza sektora nauki.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • instytucje nauki i edukacji
 • przedsiębiorstwa
 • Uczelnie,
 • Organizacje badawcze, 
 • Jednostki naukowe, 
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe, 
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia realizowane przez instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Udział przedsiębiorstw jest dopuszczalny w ramach projektów realizowanych w konsorcjum / partnerstwie, którego liderem jest instytucja, o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku konsorcjum, konieczne jest przedłożenie, wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu – umowy konsorcjum.
 

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Badania i rozwój

Nabór obejmuje typ projektów: A. Infrastruktura badawcza sektora nauki. 

Typ projektu obejmuje przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego.

Projekt służy realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją  oraz został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w trybie określonym w Kontrakcie Programowym dla Województwa Małopolskiego, w etapie przedkonkursowym.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 • Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
​​​​
Pamiętaj! nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów; 
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

48 strony

1023.6 KB

Obowiązujący od
18.06.2024

pdf

42 strony

741.78 KB

Obowiązujący od
25.04.2024

pdf

6 strony

526.69 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
25.04.2024

zip

1.93 MB

Obowiązujący od
25.04.2024

pdf

8 strony

1.13 MB

Obowiązujący od
25.04.2024

pdf

5 strony

426.35 KB

Obowiązujący od
25.04.2024

pdf

1 strony

378.97 KB

Obowiązujący od
25.04.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

218 687 401,97 zł

Data naboru

Start

26.04.2024

Koniec

16.09.2024

Termin rozstrzygnięcia

luty 2025 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.01.04-IZ.00-039/24