System informatyczny IGA

Do aplikowania o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 służy system IGA. Jest to Internetowy Generator Aplikacyjny wspomagający proces wyboru projektów i kontraktacji, który zapewni obsługę procesu aplikowania i wdrażania projektu w formie elektronicznej.

Dostęp do systemu IGA