Instrumenty terytorialne

Nowością programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski” jest szerokie zastosowanie podejścia terytorialnego. Dostosowane projektów do określonych typów terytoriów jest bardziej efektywne niż tradycyjne inwestycje. Formuła ta umożliwia wyjście poza administracyjne schematy, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania ich atutów i wspólnego działania. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) do tej pory adresowane były tylko do Metropolii Krakowskiej, teraz dofinansowanie na wspólne przedsięwzięcia otrzymają także Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Gorlice i Podhale.  

Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) to inwestycje na terenie „Otuliny Podkrakowskiej” obejmującej gminy znajdujące się w bezpośrednim oddziaływaniu Miasta Krakowa, niewchodzące w skład ZIT Kraków. 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Wychodzimy naprzeciw lokalnym potrzebom i budujemy lokalne potencjały. Ten instrument jest dedykowany przede wszystkim obszarom wiejskim oraz rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego na tym terenie. 


Na realizację tych zadań przeznaczone zostało blisko 390 mln euro. To ok. 16% wartości Funduszy Europejskich dla Małopolski.